Inokashira Park

Inokashira Park is a short walk south of Kichijōji Station.
Index

Hamamatsuchō

Happy Halloween

Harajuku

Inokashira Park

Kamakura

Kichijōji

Meiji Shrine

Mito

Mount Takao

Nezu Shrine

Nihonbashi

ODaiba

Ohi Racecourse Flea Market

Ōtsuka

Shibuya

Shinjuku

Sugamo

Tennoji Daibutsu

Yamanote Line

Yanaka Ginza